Cultuur- en Gedragsverandering in Goede Banen Leiden

Ben je directeur of manager en leid je veranderingen of transities?

Nieuwe manieren van (samen) werken? Groei-ambitie realiseren? Reorganisatie? Of andere strategische veranderingen doorvoeren? Het is van belang om snel en wendbaar te reageren op veranderingen, terwijl het reguliere werk in deze turbulente tijden ook gewoon door gaat. Je wilt betrouwbaar, effectief en efficiënt je producten en/of diensten leveren. Tegelijkertijd wil je dat jij en je mensen klaar zijn voor de toekomst.

Hoe kun je tegelijk het reguliere werk uitvoeren (plus verbeteren waar nodig) en innoveren?

Sta je voor uitdagingen in je cultuur- of verandertraject?

Herken je een of meer van de volgende vragen, frustraties of stressmomenten?

  • Vraag je je af hoe je kunt veranderen naast het reguliere werk en ‘de boel op orde’ brengen?
  • Twijfel je over de juiste, passende aanpak en interventies in jouw team of organisatie?
  • Zetten de mensen ‘hun hakken in het zand’?
  • Heb je het gevoel dat het ‘duwen en trekken’ is, vanwege verschillende en vaak tegenstrijdige belangen?
  • Ben je al een tijd bezig maar heb je het gevoel dat er te weinig verandert? Loopt het traject stroef of zelfs helemaal vast?

Op deze website vind je tips, richtlijnen en praktische handvatten om veranderingen in goede banen te leiden! Inspiratie voor jezelf en op team-/organisatieniveau.

You have to maintain a culture of transformation and stay true to your values

~ Jeff Weiner

Get Change Right loodst je team en/of organisatie

door turbulente tijden van verandering

met efficiënte integratie van 3 sporen

1) Reguliere werk gaat door    2) Boel op orde, waar nodig    3) Doorbraken in organisatie- en cultuurverandering

Monique de Neef Get Change Right

Monika de Neef is oprichter en eigenaar van Get Change Right.

“De vragen, frustraties en stressmomenten herken ik zelf uit eigen ervaring maar al te goed.  In veel organisaties zie ik management en medewerkers worstelen met transities en cultuurverandering op weg naar transformatie van mens en organisatie. Enthousiast wordt begonnen, maar de fut gaat er snel uit. Oude patronen komen langzaam aan weer op de voorgrond. Medewerkers denken “Zo, kunnen we nu gewoon weer aan het werk?!”.

Al sinds de jaren ’90 verdiep ik mij in de organisatiecultuur en de onderstroom in mens en organisatie. Als kwaliteitscontroller begeleid ik al meer dan 15 jaar verbetering en vernieuwing in organisaties. Die kennis en ervaringen geef ik graag door, zowel aan leidinggevenden en HR-professionals, als aan mensen op de werkvloer. Ik help mensen om hun kennis en wijsheid, die zij al in zich hebben, te ontdekken en in verbinding met elkaar in te zetten in hun werk.”

Verandertraject met 4 pijlers

een geïntegreerde. praktische aanpak

Potentieel

Bewust VeranderLeiderschap ontdekken en ontwikkelen, bij managers én medewerkers.

Verandervermogen

Het interne verandervermogen en daadkracht ontwikkelen, benutten en versterken.

Verbinding

Versterken van energie, betrokkenheid en gevoel van verbondenheid.

Transformatie

Diepgaande verandering van cultuur, leiderschap en organisatie die beklijft.

Mijn klanten waarderen mij om het kunnen verbinden van mensen op alle niveaus in de organisatie, het praktisch vertalen van strategie naar de werkvloer en het bieden van een direct toepasbare structuur met checklists, werkbladen en sjablonen.

Ik werk graag in co-creatie samen aan vernieuwing en verandering!

Klik hier en ontdek wie mijn klanten zijn